Bli medlem

Som medlem i vänföreningen stöttar du verksamheten i huset. Årsavgiften går oavkortat till stöd för huset. Medlemskapet löper på kalenderår, med möjlighet att betala för kommande år under oktober- december. Det går bra att betala antingen via Swish eller postgiro.

När du blir medlem ber vi dig även att mejla oss så att vi får dina kontaktuppgifter. Det är viktigt att du inte betalar in avgift utan att ta mejlkontakt eftersom vår föreningsinformation sker via e-post.
kavallavannerna@gmail.com

Det går också bra att skriva ett vanligt brev.

Kavallahusets vänner
c/o Stig Hansén
Tavastgatan 13
118 24 Stockholm

Årsavgift

Vårt swishnummer är 1236474845 .  Föreningens plusgironummer: 16 10 56-7
Medlemsavgift: 150 kr/år, familj 200 kr/år. Glöm inte ange namn och 2023.

GDPR

Föreningen har ett register med kontaktuppgifter till medlemmar för att kunna kommunicera kring frågor rörande föreningen och för inbetalning av årsavgiften. Du kan när som helst begära att få ett utdrag av de uppgifter vi har registrerade samt begära att vi tar bort alla uppgifter ur vårt register genom att maila en begäran till kavallavannerna@gmail.com

Foto: Kavallahusets kryddträdgård som vänföreningen bidragit till. Fotograf Elisabeth Palo.