Bli medlem

Vill du bli medlem i Kavallahusets vänner så ber vi dig att mejla oss så att vi får dina kontaktuppgifter. Det är viktigt att du inte betalar in avgift utan att ta mejlkontakt eftersom vår föreningsinformation sker via epost.
kavallavannerna@gmail.com

Det går också bra att skriva ett vanligt brev till vår medlemssekreterare Gun Hedlund.

Kavallahusets vänner
co/ Hedlund
Frogesta husartorp 115 
69291 Kumla 

Årsavgift

Föreningens plusgironummer: 16 10 56-7
Medlemsavgift: 150 kr/år, familj 200 kr/år

GDPR

Föreningen har ett register med kontaktuppgifter till medlemmar för att kunna kommunicera kring frågor rörande föreningen och för inbetalning av årsavgiften. Du kan när som helst begära att få ett utdrag av de uppgifter vi har registrerade samt begära att vi tar bort alla uppgifter ur vårt register genom att maila en begäran till kavallavannerna@gmail.com

Foto: Kavallahusets kryddträdgård som vänföreningen bidragit till. Fotograf Elisabeth Palo.