Bo i Kavallahuset

Om du vill bo i Kavallahuset finns två alternativ. Antingen får du din vistelse bokad via ett stipendium eller så bokar du på egen hand.

Sök stipendium

Stipendier för vistelse i Kavallahuset kan sökas av medlemmar i Sveriges Författarförbund, Svenska Fotografers Förbund och Föreningen Svenska Tecknare. Ansökan sker genom respektive organisation.

Boka på egen hand

Du som inte är stipendiat är också välkommen att ansöka om boende i Kavallahuset. Skriv till husets intendent och berätta varför du önskar vistas i huset. Du får då information om tider och priser. Huset tar emot gäster från början av mars till och med november.

Nuvarande intendent är Elisabeth Gullberg som nås på adressen kavallahuset@sia.gr

Adress till Kavallahuset

Souidikó spíti, Emilianou 13,

GR-654 03 KAVALA, Grekland

Facebook: https://www.facebook.com/kavallahuset

Instagram: https://www.instagram.com/kavallahuset_sia/?hl=el

Telefon från Sverige

Kontor: 0030 2510 22 33 52 (säkrast måndag – fredag kl 9-12 svensk tid)

Mobil: 0030 698 589 43 90 (intendenten)

Svenska institutet i Athen

Svenska Huset i Kavalla ägs och förvaltas av Svenska institutet i Athen, Grekland.

Telefon Athenhuset: 0030 210 92 32 102

Fax: 0030 210 92 20 925

Adress: Mitseon 9, GR-117 42, Athens Greece

Hemsida: https://www.sia.gr/en/default.asp

Facebook: https//www.facebook.com/SwedishInstituteAthens/?ref=serch&_tn_=%2CP-R&eid=ARAhZPmx_8797p_UmO55vYo6AWUrMxeSLevxh6tz_jf-zVI3kpOdhm9ZD

Instagram: https://www.instagram.com/swedinst/?hl=el

Fotografier närmast ovan Vasilis Theodorou. Foto längst upp på sidan av husets altan fotograf Tina Andersson.