Om Kavalla

Fakta om staden Kavalla

Kavalla, eller Kavala som det stavas på grekiska, är ingen turistort, men i omgivningarna finns både badstränder och vacker natur. 

Staden ligger i östra Makedonien vid Egeiska havet, 16 mil öster om Thessaloniki. Här bor idag cirka 70 000 invånare som lever huvudsakligen av handel, småindustri, sjöfart och fiske.

Kavalla är centrum i ett gammalt tobaksdistrikt, och var före andra världskriget en stor exportör av orientalisk tobak. I stadens centrum finns många gamla tobaksmagasin. Där finns också en ståtlig akvedukt från 1500-talet, byggd av turkarna.

Namnet Kavalla klingar inte särskilt grekiskt, och det är det inte heller. Staden fick eventuellt sitt nuvarande namn under korstågstiden eftersom den var en plats för hästbyten (häst heter cavallo på italienska).

Under antiken kallades staden Neapolis, den nya staden.

Två mil norr om staden ligger ruinerna av Philippi, staden där Caesars mördare mötte sina banemän och där aposteln Paulus startade den första kristna församlingen i Europa.

Genom Kavalla och Philippi löper Via Egnatia, den romerska härvägen som under antiken förband Rom med dess östliga provinser. I Kavallas utkant kan man se den tvåtusen år gamla stensatta vägen bredvid den nya huvudvägen mot Thessaloniki.

Foto: Staden Kavalla och Egeiska havet. Fotograf Vasilis Theodorou.