Gästbok

Reserapporter och bilder från gäster i Kavallahuset!

Bidra gärna med en text, bild eller film från din vistelse i Kavala. 

Mejla till johanna@johannahenriksson.com