Reseberättelser från Kavalla

Läs den senast inkomna reseberättelsen från Kavalla, skriven av Gudrun Olsson https://kavallavannerna.se/2021/rum-nummer-7/

Bidra gärna med en berättelse från din egen vistelse. Långt eller kort, nyligen upplevt eller bevarat i minnet sedan länge, allt är lika välkommet. Sänd text och gärna också bilder till johanna.henriksson@gmail.com