Reseberättelser från Kavalla

Den senast inkomna berättelsen, skriven av Gudrun Olsson, tar oss med in skapandets och kärlekens rum https://kavallavannerna.se/2021/rum-nummer-7/

Tag del av andras upplevelser i Kavalla eller bidra med en berättelse från din egen vistelse. Långt eller kort, nyligen upplevt eller bevarat i minnet sedan länge, allt är lika välkommet. Sänd text och gärna också bilder till johanna.henriksson@gmail.com