Swisha medlemsavgift

Från och med nu går det bra att betala medlemsavgiften via Swish. Vårt swishnummer är 1236474845. Årsavgiften för 2021 är 150 kr för enskilda medlemmar och för familj 200 kr. Glöm inte ange namn och 2021. Det går även bra att betala via plusgiro. Föreningens plusgironummer är 16 10 56-7 . Skriv gärna ett mejl med din mejladress till kavallavannerna@gmail.com då informationen till våra medlemmar främst går ut via mail.

Även frivilliga gåvor är naturligtvis välkomna och går oavkortat till främjandet av husets verksamhet.