Avfärd från Kavalla

Martin Berg skrev ned några rader då han lämnade Kavalla tidigare i somras kavallavannerna.se/2022/maj-juni-2022/