Medlem i Kavallaföreningen – når vi dig?

I medlemsförteckningen saknar vi kontaktuppgifter till några av er medlemmar i vänföreningen. Mejla gärna till

kavallavannerna@gmail.com om du tror att du är en av dem. På så vis kan vi nå dig med uppdateringar om huset och föreningen.