Rapport från stipendiat

Magnus Westerborns stipendievistelse i Kavallahuset fick skjutas upp på grund av pandemin. I våras kunde han äntligen resa. Välkommen att läsa Magnus rapport!

https://kavallavannerna.se/2022/produktiva-veckor-i-kavalla/