Ny reserapport från huset i Kavalla

Läs Joanna Abrahamssons rapport från hennes vistelse våren 2023. Du hittar berättelsen här!