Vägen till Kavalla

Kavallahusets tidigare intendent Thomas Thomell skriver om hur det kom sig att han hamnade i Kavalla https://kavallavannerna.se/2023/vagen-till-kavalla-nagra-lankar-i-en-kedja/