Rapport från Kavalla: Som i en Agatha Christie-roman

I Kavallahuset möter hon en filosof, en sociolog, en deckarförfattare, en doktor, en pedagog, en kompositör, en arkeolog, en organisationspsykolog, en bibliotekarie och en bildkonstnär. Perfekt stoff för en deckarroman. Läs fotografen Xenia Nikolskayas rapport.