Ramsa från Kavalla, maj 2014

havet blått
flott


tallen grön
skön


ostämd klocka
en smocka


solens glöd
liv och död


brisens fläkt
inget jäkt


måsars skrin
skrattande grin


katternas strid
okristlig tid


kura skymning
blicken ymnig


månen vit
nattens flit


ovaggad somna
i drömmen domna

Julian Birbrajer, maj 2014 vid avresa från Kavalla.

Fotograf samtliga bilder Julian Birbrajer