Tidig stipendiat från SFF

Vasilis Theodorou är född och uppväxt i byn Assos nära staden Korint i Grekland. Han utvandrade till Sverige 1975 och bor och arbetar som fotograf sedan många år i Uppsala. Han har studerat fotografi vid Konstfack och hos framstående fotografer. I början på 90-talet var Vasilis en av Svenska fotografers förbunds första stipendiater till Kavallahuset. För några år sedan kom han i kontakt med Svenska institutet i Athen och fick i uppdrag att fotografera till institutets hemsida.

Bildserien från Kavalla är tagen under två längre vistelser i Kavallahuset 2018/19. Under dessa vistelser höll Vasilis även två mycket uppskattade föredrag och en workshop för den lokala fotoklubben i Kavalla.