Det föränderliga havet

Barbara Lönnqvist har under sina vistelser i Kavalla översatt dikter https://kavallavannerna.se/2021/1029/