Ny reserapport från huset i Kavalla

Läs Cecilia Ekhems rapport från hennes vistelse sommaren 2023. Här hittar du hennes berättelse!