Reserapport från underjorden

Nu finns fotostipendiaten Maja Daniels rapport från Kavalla och underjorden att läsa bland våra berättelser https://kavallavannerna.se/2023/reserapport-fran-kavalla-maja-daniels/